Kurs na Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami

1.600,00 1.900,00 

Kurs „Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami” – daje kompetencje potrzebne do utworzenia, utrzymywania i rozwoju relacji pomiędzy pośrednikiem a klientem, opartych na skutecznej komunikacji i stosowaniu strategii zarządzania relacjami.

Wyczyść
SKU: brak Kategoria:

Zapraszamy Państwa na kolejną edycję kursu Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami.

Kurs odbędzie się w terminie 17.02.2024 – 17.03.2024 (zajęcia w soboty i niedziele), prowadzony będzie w formie hybrydowej (zajęcia stacjonarne oraz zajęcia on-line). Kurs kończy się egzaminem pisemnym w dniu 17.03.2024.

Koszt uczestnictwa:

  • 1900 zł – dla osób niezrzeszonych w RSPON
  • 1600 zł – dla Członków RSPON i ich Pracowników (Pracownika zgłasza członek RSPON)

Koszt uczestnictwa obejmuje: materiały szkoleniowe, opłaty za egzamin pisemny, zaświadczenie o ukończonym kursie, nadanie licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest: frekwencja na poziomie 80%, wpłata całej kwoty kosztu uczestnictwa, dostarczenie poprawnie wypełnionych i podpisanych wniosków. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest także posiadanie co najmniej wykształcenia średniego oraz niekaralność za przestępstwa wymienione w art. 180a ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Do zgłoszenia należy dołączyć poniższe wnioski (wniosek i oświadczenie z linkiem do dokumentu):

  1. Wniosek o nadanie licencji PFRN
  2. Oświadczenie o ochronie danych osobowych
  3. Kserokopię świadectwa ukończenia minimum szkoły średniej lub kserokopię dyplomu ukończenia studiów

Terminy zjazdów:

17-18.02.2024 r.    godz. 9-17

24-25.02.2024 r.    godz. 9-17

02-03.03.2024 r.     godz. 9-17

09-10.03.2024 r.    godz. 9-17

16-17.03.2024r.     godz. 9-17

17.03.2024              EGZAMIN

 

Kurs „Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami” – daje kompetencje potrzebne do utworzenia, utrzymywania i rozwoju relacji pomiędzy pośrednikiem a klientem, opartych na skutecznej komunikacji i stosowaniu strategii zarządzania relacjami. Uczestnicy pozyskają umiejętności interpretacji kluczowych przepisów prawnych dotyczących zagadnień związanych z obrotem nieruchomościami. W ramach programu kursu położymy również nacisk na zagadnienia techniczne i ekonomiczne, których opanowanie pozwoli w sposób skuteczny i bezpieczny przeprowadzać transakcje na rynku nieruchomości.

Uczestnicy naszych kursów otrzymają praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania tych zawodów. Zajęcia prowadzone będą w formie online oraz stacjonarnie. Każdy moduł kursu określa umiejętności, jakie nabędzie uczestnik kursu, zasób przepisów prawnych oraz polecaną literaturę.

Ukończenie kursów z wynikiem pozytywnym jest równoznaczne z wpisaniem do Centralnego Rejestru Pośredników PFRN, a tym samym uzyskaniem licencji PFRN – Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami.

Poziom członkostwa

Członek RSPON, Osoba niezrzeszona